Route Email

De uitvaartverenigingUitvaartvereniging 'Gedenkt te Sterven' is opgericht om, op basis van goed nabuurschap en solidariteit, hulp te verlenen bij de uitvaart van mensen uit de directe woonomgeving.

Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland.
De Friese Federatie werkt weer samen met het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder winstoogmerk.


Een grote liefde maakt iemand moedig.

Lao-tzu