Route Email

Contributie en ledenkorting

 
Indien u lid wilt worden van onze vereniging
kunt u 
contact opnemen met het secretariaat.
Vergeet niet uw (pasgeboren) kind(eren) ook aan te melden.
Kinderen tot 18 jaar zijn namelijk gratis lid, mits ze aangemeld zijn door de ouders die zelf lid zijn.
Vanaf 18 jaar dient iedereen zelf lid van de uitvaartvereniging te worden.

 
De contributie per persoon bedraagt: € 14,50 per jaar, bij automatische incasso. (de incasso's worden elk jaar in de laatste week van mei gedaan)
 
De leden zijn verplicht jaarlijks de ledenbijdrage te voldoen en te zorgen voor voldoende saldo om de incasso mogelijk te maken.

Het is van belang dat de vereniging beschikt over de juiste adressen van alle leden. Wilt u bij verhuizing daarom uw nieuwe adres aan het secretariaat doorgeven.
Wilt u opzeggen? Dit kunt U schriftelijk doen bij het secretariaat. 

Leden die verzuimen te betalen worden na 2 aanmaningen geroyeerd. De eerder betaalde contributies vervallen daarmee aan de vereniging.

Ledenkorting 
De ledenkorting bedraagt in 2022 € 625,00. Dit betekent dat u € 625,00 korting krijgt op de uitvaartkosten. De rekeningen van de uitvaart dienen allemaal naar de penningmeester gestuurd te worden. Deze verzamelt ze en betaalt ze. Vervolgens krijgen de nabestaanden een overzichtelijke totaalrekening, minus de ledenkorting. Het duurt ongeveer 4 tot 6 weken voordat alle rekeningen bij de penningmeester zijn binnengekomen en de totaalfactuur kan worden gestuurd.
De contributie en de ledenkorting worden ieder jaar tijdens de jaarvergadering (februari/maart) vastgesteld en bij de eerstvolgende incasso's in mei doorgevoerd.

Lid worden op latere leeftijd
Als u op latere leeftijd besluit lid te worden van onze vereniging kunt u dit doen door het betalen van het inschrijfgeld en heeft u recht op de volledige ledenkorting.
Kunt u dit niet dan is er een speciaal lidmaatschap genaamd percentage lid, u betaald dan geen inschrijfgeld maar ontvangt bij overlijden een percentage van de ledenkorting. Dit percentage hangt af van de leeftijd ten tijde van inschrijving.
Informatie hierover kunt u opvragen bij de penningmeester, doet u dit liever persoonlijk dan kunt u hiervoor afspraak maken met de penningmeester.Een grote liefde maakt iemand moedig.

Lao-tzu