Route Email

U heeft inspraak

De uitvaartvereniging 'Gedenkt te Sterven' heeft statuten en een huishoudelijk reglernent dat u bij de ledenadministratie kunt aanvragen. Omdat wij een vereniging zijn, heeft u als lid inspraak op het te voeren beleid.

Eenmaal per jaar wordt in februari of maart een ledenvergadering gehouden om met elkaar beslissingen te nemen. Dan worden de jaarlijkse contributie en de ledenkorting op de uitvaartkosten vastgesteld.


Een grote liefde maakt iemand moedig.

Lao-tzu