Route Email

Begraafplaats Rinsumageest..

PKN Gemeente Claercamp

Lijst van tarieven als bedoeld in artikel 26 periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2018

1. Eén graf kost: € 500,- Een dubbel-graf kost: € 1.000,-
2. Het plaatsen van een grafteken kost 10% van de kostprijs (exclusief omzetbelasting) van het grafteken. Dit bedrag dient voor het plaatsen te worden betaald. Het plaatsen moet op aanwijzing van de grafdelver gebeuren.
3. De kosten van het afkopen van een graf bedraagt voor 20 jaar per graf: € 360,- per dubbel-graf: € 720,- Deze afkoopbedragen zijn voor grafrechten en voor het schoon- en onderhouden van de graftekens.
4.1 Aankoop urngraf € 250,-
4.2 Afkoop 20 jaar urngraf € 250,-
5.1 De grafrechten bedragen per graf per jaar € 9,00 (t/m 2018) en worden automatisch geïncasseerd. Wanneer niet middels de automatische incasso wordt betaald dienen de grafrechten vóór 1 september te zijn betaald; ná 1 september worden de grafrechten met € 2,50 per nota verhoogd i.v.m. porto- en administratiekosten.
5.2. Betaling ineens van de grafrechten: 10 jaar € 100,- en 20 jaar € 200,-
6. Bij overschrijving van een grafbewijs wordt berekend: € 10,-

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van kerkrentmeesters d.d. 12 november 2015.


Een grote liefde maakt iemand moedig.

Lao-tzu